Question

Vilken typ av antibiotika finns i Zidoval?

Zidoval innehåller metronidazol , ett antibiotika som tar kål på de oönskade bakteriearter som orsakar bakteriell vaginos men som skonar de ”goda” mjölksyrabakterierna. Behandling med metronidazol lokalt leder till mycket låg resistensutveckling (1%) mot metronidazol hos de bakterier som förknippas med bakteriell vaginos, vilket är signifikant lägre resistensutveckling jämfört med annan typ av antibiotika för behandling av bakteriell vaginos.1

1.Beigi et al. Antimicrobial resistance associated with the treatment of bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1124-9

Länk;  32368