Question

Vilken nedbrytning har penicilliner i infusionslösningar?

En studie av olika penicilliners nedbrytning i glukoslösning 5 % och natriumkloridlösning 0,9% samt en jämförelse av nedbrytningen i glaskolvar respektive de plastflaskor i vilka infusionslösningarna levererades visade följande.
Startkoncentrationen var i samtliga fall ca 2 mg/ml. Penicillinlösningarna analyserades iodometriskt.

% NEDBRYTNING:
PENICILLIN LÖSNING I GLAS I PLAST EFTER TIM
Ekvacillin Glukos 4,3 4,0 24
Ekvacillin NaCl 2,7 2,7 24