Question

Vilka blandbarhetsinstruktioner gäller för Doktacillin?

DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
Koksalt/NaCl 9 mg/ml
NaCl-acetat
Ringer, Ringer-acetat (+special)
Ringerdex

DOKTACILLIN KAN BLANDAS MED:
Kolhydrater och kylhydrater med elektrolyter (se Ekvacillin) t.ex. Glukos, men hållbarheten blir mycket begränsad (mindre än 3 timmar). Om möjligt är det bättre att använda rena elektrolytlösningar.

DOKTACILLIN KAN EJ BLANDAS MED FÖLJANDE ELEKTROLYTER:
Natriumbikarbonat
Dextranlösningar
Aminosyrelösningar

pH
pH = 9 – 10
2008-06-26/HVF