Question

Vid vilken serumkonc uppstår kramper?

Kramper är en mycket sällsynt biverkning för ampicillin. Det finns två fall i litteraturen som rapporterar kramper hos vuxna som uppstått vid serumkonc över 140 mikrog/ml. Det finns inga data gällande barn.