Question

Varför står det att man ska vara försiktig med behandling med Furadantin om man har diabetes?

Diabetes (liksom b-vitaminbrist och nedsatt njurfunktion) anges som en riskfaktor för utveckling av perifer neuropati.
Diabetisker kan även ha sänkt njurfunktion. Starkt nedsatt njurfunktion ger för låg urinkoncentration i urinen, och en sämre effekt.
Nedsatt njurfunktion ger också ökad risk för polyneuropati.