Question

Varför lokal behandling mot bakteriell vaginos?

Att behandla lokalt innebär ofta att man drastiskt kan minska både mängden tillfört läkemedel och frekvensen och allvarlighetsgraden av biverkningar. Lokal metronidazol-behandling (Zidoval) är lika effektivt som per oral behandling, trots att den totala mängden tillförd antibiotika kan minskas till 1/30.