Question

Varför kan man inte dosera Spektramox mistur 25 och 50 mg/ml som 2-dos?

Vi kan inte rekommendera det eftersom vi inte har det godkänt. Om man skulle räkna om 3-doseringen skulle mängden klavulansyra per doseringstillfälle bli alldeles för hög. För mycket GI-besvär.