Question

Varför har man gjort Kåvepenin tabletter salivresistenta?

För att förhindra lokal påverkan av penicillinet på alfa-streptokocker i svalget. Det har visats att personer som drabbas av tonsillitrecidiv i hög utsträckning saknar alfa-streptokocker i sin normala svalgflora. Det salivresistenta ytskiktet gör att penicillin inte längre frigörs när man sväljer en Kåvepenin tablett.