Question

Varför blir Doktacillinlösningen gulaktig?

Doktacillinlösningen kan ibland vara/bli något gulaktig. Detta beror på nedbrytningsprodukter och lösningen blir således mera gul med tiden.

Under förutsättning att hållbarhetsdatum ej passerats och att lösningen används enligt våra instruktioner är detta inget att bry sig om – helt normalt.