Question

Varför blir det olika dos klavulansyra med mixturen och tabletterna ibland om man slår ut det per kg kroppsvikt?

Med mixturen blir det en individuell dosering av amoxicillin och klavulansyra till barnet beräknat per kg kroppsvikt.

I tabletten är klavulansyran låst till 125 mg. Man vinner ingen extra effekt på att gå upp i högre dos, man bara ökar risken för GI-besvär. 125 mg klavulansyra inaktiverar effektivt betalaktamas så att amocillinet kan verka på bakterien.

Rekommendationerna är i normaldos 20 mg amoxcillin och 5 mg klavulansyra per kilo och dygn fördelat på 3 doser. I högdos är rekommendationen 40 mg amoxillin och 10 mg per kilo och dydn fördelat på 3 doser.
Man bör ej överskrida höger dos klavulansyra än 10 mg/kg och dygn, vilket är bra att tänka på om man vill skriva ut tabletter till barn.