Question

Varför behövs inte Skyddsinfoblad för Ekvacillin, Doktacillin eller Bensyl-PC?

Beredning av Ekvacillin, Doktacillin och Bensylpenicillin, pulver till injektions- och infusionsvätska sker i ett slutet system. Detta innebär att man tillsätter vätska till ett slutet system, skakar runt så att pulvret löser sig och drar sedan upp lösningen ur injektionsflaskan. När väl substansen är i lösning så är det ingen risk för damm och det är dammet som kan orsaka överkänslighetsreaktionerna via inandning. (ref Marita Ekblad Regulatory Affairs).

Sökord: Skyddsdatablad, Skyddsinformationsblad, Bensylpenicillin.