Question

Varför är tabletterna så stora?

För att få tillräcklig effekt på bakterier krävs en dos av 1g metenaminhippurat. Detta är en stor mängd substans i läkemedelssammanhang. Tabletten är således stor eftersom den innehåller en stor mängd aktiv substans.