Question

Varför är hållbarhetstiden i engångsblister endast 6 månader efter öppnad aluminiumpåse (98-pack engångsblister) när 30 tabletter i burk har 2 års hållbarhet?

Blister är ett mer fuktkänsligt material än burkar. På sjukhus där man delar ut enstaka tabletter kan förbrukningstiden bli betydligt längre än vad som är fallet när man tar en kur (10 dagar) från en 30-burk.