Question

Varför är det samma mängd klavulansyra (125 mg) i både 250 mg och 500 mg Spektramox tabletter?

Det är den optimala mängden som prövats fram. De koncentrationer som 125 mg klavulansyra ger räcker för att effektivt hämma betalaktamaset så att amoxillinet kan verka på bakterien.