Question

Vad händer med penicillinet (PcV) i kroppen?

50 % tas upp och av detta utsöndras sedan nästan allt med urinen. De resterande 50 % som inte tagits upp, återfinns i faeces (40 %) och utsöndras den vägen, övriga 10 % försvinner genom utandning och avdunstning.