Question

Vad händer med gammalt penicillin?

Nedbrytningen av fenoxymetylpenicillin i tabletter och mixtur sker i första hand genom att penicillinmolekylens betalaktamring spjälkas upp. På detta sätt bildas penicillinmetaboliter som saknar antibakteriell aktivitet. Metaboliterna bedöms inte som toxiska, men det finns anledning att misstänka att gammalt penicillin medför ökad risk för överkänslighetsreaktioner. Detta beror sannolikt på att de uppspjälkade penicillinmolekylerna har större möjlighet att bilda komplex med olika proteiner och på så sätt blir mer benägna att framkalla allergiska reaktioner.