Question

Vad är stabiliteten i färdig beredd lösning?

Vi har inte hittat någon uppgift om stabiliteten i beredda lösningar. Den enda uppgift vi har är att beredningar avsedda för injektion skall användas omedelbart. Detta tyder på att stabiliteten är låg varför vi rekommenderar att ni tillverkar beredningen i anslutning till användandet.