Question

Vad är skillnanden mellan Ery-Max tabletter och Abboticin Novum(=AN kräver dubbelt så hög dos)?

Ery-Max innehåller magsyrasaftresistenta korn av erytromycin.
Abboticin innehåller en pro drug, erytromycinsuccinat som efter absorptionen omvandlas (hydrolyseras) till erytromycin.

Succinat absorberas sämre än erytromycin, vilket gör att man måste ge mer för att komma upp i samma plasmakoncentration.

Det gör att dosen skiljer sig åt mellan produkterna, men med likvärdig effekt. Man måste ta dubbelt så mycket av Abboticin (succinat) som av Ery-Max. Det gör att risken för GI biverkningar kan anses vara högre än med Ery-Max.

Ery-Max kapslar är den enda produkten på marknaden med denna formulering.

För Ery-Max mistur gäller att den innehåller succinat precis som Abboticin tabletter, vilket gör att dosen där blir högre jämför med Ery-Max kapslar.