Question

Vad är hållbarhetstiden för uppblandat Ery-Max dosgranulat?

Detta vet vi inte exakt men sannolikt är hållbarhetsförutsättningarna desamma som mixturen dvs., 14 dagar i kylskåp och 5 dagar i rumstemperatur. Detta är dock inget vi prövat eftersom det inte är aktuellt då man löser upp dospåsarna strax före de ska tas.