Question

Vad är det för skillnad mellan Kåvepenin och Tikacillin?

Kåvepenin har ett tjockare drageringslager vilket gör att den är salivresistent. Därmed är risken mindre för att penicillinet ska angripa munhålans och svalgets normalflora. Detta kan innebära en minskad risk för svampangrepp. Dessutom maskeras smaken bättre.