Question

Tonsillit. Jag har hört att 2 dos kan vara tillräckligt ibland. Vad är din åsikt?

Ur farmakokinetisk synpunkt är 3 doser bättre men de flesta studier är gjorda på 2 dos så det går också bra men kanske högre recidivrisk.