Question

Ska det bli gel över i tuben efter sista administreringen?

En tub Zidoval innehåller 40g gel. Zidoval ges i doser om 5g en gång dagligen i 5 dagar. Totalt använder man således 25g gel. Efter sista doseringen ska det därför finnas gel kvar i tuben (extra för att kompensera för eventuellt spill).