Question

Pneumoni. Som jag uppfattar det är det helt i sin ordning behandla på en vårdcentral med pcV så länge patienten uppvisar symtom som ger högst en poäng på CRB 65 och alltså har status som inte kräver sjukhusvård?

Ja