Question

Pneumoni. Som allmänläkare på en vårdcentral- man vill ju ofta gå lite bredare för att vara säker. Kan jag känna mig trygg med pcV behandling vid en pneumoni?

Ja, men om patienten har KOL i botten ge istället amoxicillin. Vid stark misstanke om mycoplasmapneumoni ge erythromycin eller doxycyklin men dessa läker även utan antibiotika.