Question

Om man har glömt en dos av Kåvepenin, hur gör man då?

Ta dosen så fort du upptäcker att du glömt den. Om detta är i samband med nästa dos, tag en dubbel dos.