Question

Mot vilka typer av bakterier är Hiprex effektivt?

Hiprex är verksamt mot de mikroorganismer som vanligtvis förorsakar urinvägsinfektion, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Pseudomonas och några stammar av Proteus.