Question

Mixtur – varför står inte hållbarheten för öppnad flaska i bipacksedeln/FASS?

Mixturen är avsedd att använda under en behandlingskur.

Eftersom mixturen är så kemiskt stabil så behöver man inte rent regulatoriskt skriva detta i FASS-texten.