Question

Mixtur – Hållbarhet i rumstemperatur?

Vår rekommendation i SPC är: Färdigberedd oral suspension är hållbar 14 dygn vid 2ºC – 8ºC (kylskåp).

Stabilitetsstudier har gjorts vid + 15 och + 20.
Dessa visar att mixturen endast förlorar 5 % i aktivitet efter 14 dagar. (Klarar sig alltså i rumstemperatur.)