Question

Leverbiverkan med Heracillin?

Ja, det kan förekomma vid behandling med Heracillin, dock mycket ovanligt.
Frekvens 2-3 fall/1miljon DDD.

Biverkan är av kolestatisk karaktär, dvs. någon form av gallstas. Man vet ej orsaken bakom detta. Ikterus samt klåda kan förekomma. Reversibelt förlopp, kan dock kvarstå en längre tid.

Riskfaktorer: > 14 dagars behandlingstid och ålder > 55 år.