Question

Kan Zidoval ges till gravida?

Zidoval är liksom annan lokal antibiotika för behandling av bakteriell vaginos B1 klassat till gravida. Data från ett stort antal (flera hundra) graviditeter tyder inte på skadliga effekter av metronidazol på fostret/det nyfödda barnet. Några formella studier med Zidoval vaginalgel hos gravida kvinnor har inte genomförts. Förskrivning till gravida kvinnor skall därför ske med försiktighet.