Question

Kan Nebcina och Ekvacillin sprutas in samtidigt i en CVK?

Vi måste avråda från att ge dessa preparat samtidigt, då det kan bildas ett svårlösligt salt, så att en fällning uppstår i ventilen.

Tobramycin kan också via sina hydroxyl- och primära aminogrupper inaktivera penicillinet.