Question

Kan man ge Spektramox mixtur till riktigt små barn (<4 kg)?

Klinisk dokumentation från så små barn saknas och därför ska man vara försiktig. Barn under 5 kg bör man dosera per kilo kroppsvikt med mixturen och ej ge högdos. Detta för att dosen klavulansyra inte ska bli för hög vilket kan medföra GI-besvär.