Question

Kan man ge Heracillin till peritonealdialyspatienter (PD), eller försvinner det bara i dialysatet?

PC i allmänhet elimineras snabbare via friska njurar.

Inget problem att ge det till PD patienter. Skulle man göra något skulle det vara en dosreduktion men inte aktuellt i och med att det är en relativt atoxisk produkt.

Enda gången man bör dosreducera PC är hos intensivvårdspatienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. (ref Anders A, njurmedicin Huddinge sjukhus)