Question

Kan man ge Ery-Max via en PEG i magen?

Det finns inga direkta undersökningar gjorda på ventrikelsond, så vi kan inte garantera tillvägagångssättet. Vi har ingen erfarenhet av Ery-Max utan kan enbart redogöra utifrån ett allmänt resonemang.

Flytande lösningar eller droppar (granulat givet som droppar/flytande) kan ges via ventrikelsond (PEG) och kortvarig upphettning till 34-37 grader innan givandet är OK. I sig kan alltså produkterna ges, det sker ingen nedbrytning innan läkemedlet når ventrikeln.

Återigen kan vi dock inte garantera tillvägagångssättet med tanke på eventuellt igensättande av sond, då vi inte gjort någon undersökning, utan kunskapen ligger ute på enskilda kliniker.