Question

Kan man ge Ery-Max som enokarditprofylax till pc-allergiker?

Erytromycin rekommenderas inte och har ej denna indikation. Den svenska rekommendationen vid endokaritprofylax till patienter med pc-allergi är clindamycin (Dalacin) 600 mg eller 15 mg/kg i endos 1 h före ingreppet. (ref Svenska Infektionsläkarföreningen, Harriet Hogevik).