Question

Kan man dela en 500 mg Spektramox tablett i stället för att ta en 250 mg tablett?

Det kan vi inte rekommendera eftersom man då hamnar under rekommenderad dos av klavulansyra.