Question

Kan man bli resistent eller ”tolerant” mot Hiprex om man använder den för ofta?

Hiprex verkar genom att det i sur miljö i urinen slutomvandlas till det aktiva ämnet från metenamin. En annan komponent i Hiprex, hippursyra, hjälper till genom att sänka pH i urinen.

Två bakteriestammar, proteus och mirabilis, är naturligt resistenta, eftersom de höjer pH i urinen.

I övrigt, anser Läkemedelsverket i sin expertbedömning 2006, tycks det inte finnas tecken på resistensutveckling vid behandling med Hiprex.