Question

Kan man blanda 3 g Ekvacillin i 100 ml NaCl?

Våra doseringsrekommendationer gäller för 1 gram respektive 2 gram. Att göra andra spädningar än de rekommenderade är naturligtvis rent tekniskt möjligt så länge man håller sig inom de koncentrationsintervall som våra rekommendationer omfattar. För klinisk användning kan vi dock endast svara för de spädningar och doseringar som anges i vår SPC och vår rekommendation är att de bör följas.