Question

Kan Hiprex förvaras i dosett? Hur länge?

Generellt rekommenderas förvaring i originalförpackningen, då tabletten är fuktkänslig. Det finns dock tillstånd för maskinell dosdispensering (3 månader) godkänt från Läkemedelsverket. Detta sker dock under kontrollerade former. Vi ger inte rekommendationen till privatpersoner att förvara i dosett, de får själva avgöra detta men ha i åtanke att tabletten är fuktkänslig. Dessutom är tabletten stor vilket gör det praktiskt svårt att förvara i dosett. (ref 3M)