Question

Kan alkoholintag under behandlingen ge antabus-effekt?

Peroralt metronidazol har förknippats med antabus-reaktion i kombination med alkohol. Vid de låga serumkoncentrationer som föreligger vid användningen av Zidoval vaginalgel, är risken för liknande reaktioner osannolik men kan inte uteslutas.