Question

Jag har en gravt överviktig patient på över 110 kg. Kan jag ge dubbel dos pcV? Dvs 2 gram x3? Det står inget nämnt i Fass såvitt jag kan se.

Behövs ej. Ge vanlig dos med 1 g x3 -det räcker.