Question

Innehåller injektionspropparna latex?

Nej, Ekvacillin injektionsvätska innehåller inte latex i proppen.