Question

Innehåller injektionspropparna latex?

Nej.