Question

I Trimetoprims FASS-text anges att warfarin interagerar med trimetoprim + sulfametaxozal. Apoteket undrade om ska man vara försiktig med T + W + S eller om man också ska vara försiktig med T + W?

Medicinsk konsekvens: Effekten av warfarin kan öka vid samtidig behandling med trimetoprim. Risken för blödningar kan därmed öka.

Rekommendation: Det kan inte uteslutas att trimetoprim kan integrera med warfarin. Om samtidig användning är nödvändig bör INR monitoreras noggrant. Dosen warfarin kan behöva reduceras.