Question

Hur verkar Hiprex?

Svar 1:
Hiprex innehåller metenaminhippurat som är ett salt av metenamin och hippursyra. Detta salt är en prodrug som spjälkas i kroppen till två aktiva metaboliter. I magsäcken spjälkas saltet till metenamin och hippursyra som absorberas och distribueras till alla kroppsvätskor. Metenamin omvandlas i den sura miljön i urinvägarna till formaldehyd, som har en antibakteriell effekt genom att hämma bakteriers tillväxt och förökning. Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

Svar 2:
Hiprex verksamma substans heter metenaminhippurat. Detta är ett läkemedel som är en pro-drug, dvs som inte är verksamt i den form det administreras utan som blir verksam först då det brutits ner till metaboliter.

I magsätcken spjälkas substansen fullständigt till metenamin och hippursyra som båda tas upp direkt. I urinblåsans sura miljö omvandlas metenamin till sin verksamma form formaldehyd som har en antibakteriell effekt på de allra flesta typer av bakterier som ger urinvägsinfektion.1,2

Hippursyran bidrar till effekten genom att sänka pH i urinvägarna så att mer metenamin omvandlas (hydrolyseras) till formaldehyd.

Eftersom den verksamma substansen bildas först i urinblåsan har Hiprex mycket liten påverkan på normalfloran1,2 t ex. i magen och få biverkningar. Formaldeyd komplexbinder till bakteriernas cellmembran och förhindrar nutrition och förökning. Den ultimata antibakteriella effekten av metenamin beror av koncentrationen i urinen så väl som urinens pH och tiden under vilken substansen förblir i urinen.3,4

Effekten är i flera fall bakteriostatisk, varför Hiprex tas som förebyggande behandling efter initial antibiotikabehandling i akuta skeden.

1. Nicolaier A. Ueber die therapeutische verwendung des Urotropin (hexamethylente tramin) Dtsch Med Wochenshr. 1895;21:514
2. Hanzlik PJ, Collins AB. Hexamethylenamine: The liberation of formaldehyde and the antiseptic efficiency under different chemical and biological conditions. Arch Intern Med 1913;12:578
3. Heathcote RSA. Hexamine as a urinary antiseptic. 1. Its rate of hydrolysis at different hydrogen ion concentrations. II. Its antiseptic power against various bacteria in urine. Br J Urol 1935; 7:9
4. Jackson J Stamey TA. The Riker method for determing formaldehyde in the presence of methenamine. Invest urol. 1971;9:124