Question

Hur stor del av dosen tas upp systemiskt?

En dos Zidoval gel ger upphov till cirka 2% av genomsnittlig maximal serumkoncentration av en 500 mg tablett som tillförts peroralt. Vid normal användning ger formuleringen därför minimala serumkoncentrationer av metronidazol.