Question

Hur ska applikatorn fyllas?

I en förpackning av Zidoval finns fem engångs-applikatoror, en för varje dos läkemedel. Applikatorn skruvas på tuben så att den sitter fast och tuben pressas sedan så att applikatorn fylls av gel till dess att applikatorn är full (då tar det stopp). Applikatorn skruvas av från tuben och gelen appliceras.