Question

Hur ser Kåvepenin mixturerna ut när de är blandade?

Kåvepenin mixtur med kolakaramellsmak blir vitaktig och Kåvepenin mixtur med fruktsmak blir nästan genomskinlig.