Question

Hur påverkas njurfunktionen?

Inga dosrestriktioner vid nedsatt njurfunktion.