Question

Hur lång tid tar det till maximal vävnadskoncentration vid kontinuerlig infusion av 1 g Ekvacillin?

Vid infusion uppnås max Cp inom 10 minuter (terap nivå) Terapeutisk effekt håller 3 timmar efteråt.

Vid kärlkirurgi: 1-2 g ges intravenöst 0,5-1 timme före operation, gärna i samband med inledning av anestesin, med upprepning 2-3 gånger första dygnet. Vid operationer som varar längre än 2-3 timmar rekommenderas förnyad preoperativ dos.
Inga siffror finns i vävnad.

Vid ortopedisk kirurgi: intravenöst en halvtimme före operationsstart. Samma dos upprepas efter tre timmar och ges 3-4 gånger. Totaldosen blir 3-6 g (Ekvacillin 2 g x 3).